به وبسایت تولید شیشه آلات آزمایشگاهی پیرکس فن خوش آمدید. x

لوله سانتریفوژ پلاستیکی در پیچ دار