به وبسایت تولید شیشه آلات آزمایشگاهی پیرکس فن خوش آمدید . طراح و مدیر سایت : مهندس حامی امامی x

لوله سانتریفوژ درپیچدارمخروطی مات بدون مدرج

شیشه آلات آزمایشگاهی پیرکس فن