به وبسایت تولید شیشه آلات آزمایشگاهی پیرکس فن خوش آمدید. x

شلنگ آزمایشگاهی(معمولی)