به وبسایت تولید شیشه آلات آزمایشگاهی پیرکس فن خوش آمدید . طراح و مدیر سایت : مهندس حامی امامی x

ستون کروماتوگرافی رداژدار با صافی و با شیر تفلونی

شیشه آلات آزمایشگاهی پیرکس فن