به وبسایت تولید شیشه آلات آزمایشگاهی پیرکس فن خوش آمدید. x

دستگاه اسپره پاش حبابی و استوانه ای

دستگاه اسپری پاش حبابی و استوانه ای

فروش اسپری پاش

از اسپری پاش برای اسپره کردن و ریزه پاشی مایعات در آزمایشگاه ها استفاده می شود

که عمل اسپره کردن به وسیله پوآر که به آن متصل است انجام میشود