به وبسایت تولید شیشه آلات آزمایشگاهی پیرکس فن خوش آمدید . طراح و مدیر سایت : مهندس حامی امامی x

تیوب شش ضلعی رنگی بروسیلیکات

شیشه آلات آزمایشگاهی پیرکس فن