به وبسایت تولید شیشه آلات آزمایشگاهی پیرکس فن خوش آمدید. x

بطری درپیچ دار قابل اتو کلاو