به وبسایت تولید شیشه آلات آزمایشگاهی پیرکس فن خوش آمدید. x

بالن پنج دهانه ته گرد رداژ دار