به وبسایت تولید شیشه آلات آزمایشگاهی پیرکس فن خوش آمدید. x

باریل شیشه ای بدون شیر