به وبسایت تولید شیشه آلات آزمایشگاهی پیرکس فن خوش آمدید. x

گواهینامه های ایزو

گواهینامه،ایزو،iso،شیشه،الات،ازمایشگاهی،سرتیفیکیت،استاندارد،آزمایشگاه،17025،کالیبره،کالیبراسیون،حجمی

نخستین ویرایش استاندارد ایزو 17025 ( ISO/IEC 17025 ) سال 1999 و در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN 45001 تهیه و جایگزین آن دو گردید، که در سال 2005 این استاندارد مورد تجدید نظر قرار گرفت .

استاندارد ایزو 17025،حجم گیری،حجم سنج،ایزو،سرتیفیکیت،کالیبراسیون

استاندارد ایزو 17025 شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید برآورده

سازند تا بتوانند اثبات نمایند که یک سیستم مدیریت معتبر را بکار گرفته و برقرار نگه می دارند، و از نظر فنی

صلاحیت دارند و نیز قادر به فراهم کردن نتایج فنی معتبر و مستند می باشند .

مراجع تایید صلاحیت که صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون را به رسمیت می شناسند

بایستی این استاندارد را بعنوان مبنای تایید صلاحیت قرار دهند . در بند 4، الزامات مربوط به مدیریت صحیح

و در بند 5، الزامات مربوط به احراز صلاحیت فنی برای نوع آزمون ها و یا کالیبراسیون هایی که آزمایشگاه

برعهده می گیرد، مشخص می شود .

به کارگیری روزافزون سیستم های مدیریت عموما باعث افزایش نیاز به حصول اطمینان از این امر شده است

که آزمایشگاههایی که بخشی از یک سازمان بزرگ هستند و یا خدمات دیگری را هم ارائه می نمایند،

توانایی اجرای سیستم مدیریت کیفیتی را دارند که با استاندارد ایزو 9001 و همچنین استاندارد ایزو 17025 منطبق است .

آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیونی که الزامات استاندارد ISO 17025 را برآورده نمایند، در نتیجه مطابق

با الزامات استاندارد ایزو 9001 نیز عمل خواهند نمود .

این استاندارد به طور کلی شامل دو بخش الزامات مدیریتی و فنی می باشد، که الزامات مدیریتی

بر اساس عملکرد و اثر سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ها تعریف می شوند و الزامات فنی

در برگیرنده فاکتورهایی هستند که صحت و دقت آزمایشات و کالیبراسیون دستگاهها را تعیین می کنند.

مزایای استقرار ایزو 17025 در آزمایشگاه

  • افزایش اعتماد به نفس در نتایج آزمون ها و کالیبراسیون دستگاهها و نحوه عملکرد پرسنل
  • کنترل بهتر عملیات آزمایشگاهی، مدیریت کنترل کیفی و اعتماد به سیستم تضمین کیفیت و شایستگی فنی
  • افزایش بالقوه کسب و کار با توجه به اعتماد و رضایت مشتری از کیفیت محصول نهایی
  • صرفه جویی در زمان و پول به علت کاهش یا حذف نیاز به تست مجدد از محصولات
  • بهبود شهرت ملی و جهانی
  • بهبود مستمر کیفیت محصولات و داده ها و اثربخشی آزمایشگاهی
گواهینامه،ایزو،iso،شیشه،الات،ازمایشگاهی،سرتیفیکیت،استاندارد،آزمایشگاه،17025،کالیبره،کالیبراسیون،حجمی