به وبسایت تولید شیشه آلات آزمایشگاهی پیرکس فن خوش آمدید. x

بالن ته صاف

بالن ته صاف,بالن ته گرد,فلاسک,ته صاف,فلاسک شیشه ای,بالون ته صاف,بالن

از این وسیله شیشه ای برای حرارت دادن مایعات در حرارت های بالا ونیز عمل تقطیر و گازها استفاده میشود.

پایه های گرد و صاف در این نوع از فلاسک ها و بالن ها اجازه می دهد گرما و یا جوش یکنواخت به مایع برسد.

بالن ته صاف,بالن ته گرد,فلاسک,ته صاف,فلاسک شیشه ای,بالون ته صاف,بالن

بالن ته صاف,بالن ته گرد,فلاسک,ته صاف,فلاسک شیشه ای,بالون ته صاف,بالن

بنابراین، فلاسک های ته صاف در انواع کاربردی که در آن محتویات گرم و یا جوشانده می شود استفاده می شود.

بطری های ته صاف و گرد در تقطیر توسط شیمیدان ها به عنوان فلاسک های تقطیر و دریافت فلاسک

برای تقطیر مورد استفاده قرار می گیرند.

فلاسکهای دور گرد از یک گردن به عنوان فلاسکهای تقطیر در اواپراتورهای روتاری و

شیشه آلات آزمایشگاهی استفاده می شود.

بالن ته صاف,بالن ته گرد,فلاسک ته صاف,فلاسک شیشه ای,بالون ته صاف,بالن شیشه ای