به وبسایت تولید شیشه آلات آزمایشگاهی پیرکس فن خوش آمدید. x

استاندارد ایزو 17025 چیست ؟

استاندارد ایزو 17025،حجم گیری،حجم سنج،ایزو،سرتیفیکیت،کالیبراسیون،حجمی،حجم سنجی،ظروف،اتوکلاو

استاندارد ISO 17025 چیست؟

ISO 17025 – General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

این استاندارد تعیین کننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون می‌باشد. این آزمایشگاه نظام مدیریتی و الزامات فنی آزمایشگاه را مورد هدف قرار می‌دهد. نظام مدیریتی در این استاندارد به ساختار سازمان برای مدیریت فرایندها و یا فعالیت‌های آن اطلاق می‌شود که منابع ورودی سازمان را محصولات یا خدمات آن به گونه‌ای تبدیل می‌کنند که برآورنده اهداف سازمان یا نیازمندی‌های کیفی مشتری‌های آن باشد و در عین حال با مقررات بیرونی سازمان نیز تطابق داشته باشد. این استاندارد به گونه‌ای تدوین شده که الزامات استاندارد ISO 9001 که به خدمات آزمون و کالیبراسیون مربوط می‌شود را شامل گردد و در عین حال الزامات فنی مورد نیاز برای احراز صلاحیت فنی را تعیین کند.

این استاندارد از پنج بخش اصلی تشکیل شده است:

 1. قلمرو
 2. منابع اصلی
 3. واژگان فنی و تعاریف
 4. الزامات مدیریتی
 5. الزامات فنی

بندهای 4 و 5 محتوی الزامات اصلی برای احراز صلاحیت هستند.

الزامات مدیریتی:

آزمایشگاه  متقاضی باید اسناد فنی و رویه‌های کاری در زمینه‌های زیر را آماده کند:

–          سازمان آزمایشگاه

–          نظام کیفی

–          کنترل اسناد

–          رویه بررسی درخواست ها، مناقصه‌ها و قراردادها

–          استفاده از پیمانکاران فرعی

–          خدمات خرید و تامین

–          خدمات به ارباب رجوع

–          شکایات

–          کنترل آزمون‌ها یا کالیبراسیون‌های نامنطبق

–          اقدامات اصلاحی

–          اقدامات بازدارنده

–          ممیزی داخلی

–          بازنگری مدیریتی

الزامات فنی:

رویه‌های فنی مورد نیاز برای موارد زیر

–          کارکنان- امکانات و شرایط محیطی

–          روش‌های آزمون و کالیبراسیون و روش اعتبارسنجی

–          تجهیزات

–          ردیابی اندازه‌گیری‌ها

–          نمونه برداری

–          حمل و نقل اقلام مورد آزمون و کالیبراسیون

–          تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون

–          گزارش‌دهی نتایج

اولین گام در اقدام برای اخذ گواهینامه استاندارد ISO 17025، تهیه نظامنامه مدیریت کیفیت آزمایشگاه می‌باشد.

صفحات اولین متن استاندارد

استاندارد ایزو 17025

استاندارد ایزو 17025،حجم گیری،حجم سنج،ایزو،سرتیفیکیت،کالیبراسیون،حجمی،حجم سنجی،ظروف،اتوکلاو

نخستین ویرایش استاندارد ایزو 17025 ( ISO/IEC 17025 ) سال 1999 و در نتیجه

تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN 45001 تهیه و

جایگزین آن دو گردید، که در سال 2005 این استاندارد مورد تجدید نظر قرار گرفت .

استاندارد ایزو 17025،حجم گیری،حجم سنج،ایزو،سرتیفیکیت،کالیبراسیون،حجمی،حجم سنجی،ظروف،اتوکلاو

استاندارد ایزو 17025 شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون

باید برآورده سازند تا بتوانند اثبات نمایند که یک سیستم مدیریت معتبر را بکار گرفته و برقرار

نگه می دارند، و از نظر فنی صلاحیت دارند و نیز قادر به فراهم کردن نتایج فنی معتبر و مستند می باشند .

مراجع تایید صلاحیت که صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون را به رسمیت می شناسند

بایستی این استاندارد را بعنوان مبنای تایید صلاحیت قرار دهند . در بند 4، الزامات مربوط به مدیریت

صحیح و در بند 5، الزامات مربوط به احراز صلاحیت فنی برای نوع آزمون ها و یا کالیبراسیون هایی که

آزمایشگاه برعهده می گیرد، مشخص می شود .

سیستم های مدیریت :

به کارگیری روزافزون سیستم های مدیریت عموما باعث افزایش نیاز به حصول اطمینان از این امر

شده است که آزمایشگاههایی که بخشی از یک سازمان بزرگ هستند و یا خدمات دیگری را هم

ارائه می نمایند، توانایی اجرای سیستم مدیریت کیفیتی را دارند که با استاندارد ایزو 9001 و

همچنین استاندارد ایزو 17025 منطبق است .

آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیونی که الزامات استاندارد ISO 17025 را برآورده نمایند،

در نتیجه مطابق با الزامات استاندارد ایزو 9001 نیز عمل خواهند نمود .

این استاندارد به طور کلی شامل دو بخش الزامات مدیریتی و فنی می باشد، که الزامات

مدیریتی بر اساس عملکرد و اثر سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ها تعریف می شوند

و الزامات فنی در برگیرنده فاکتورهایی هستند که صحت و دقت آزمایشات و کالیبراسیون

دستگاهها را تعیین می کنند.

مزایای استقرار ایزو 17025 در آزمایشگاه
 • افزایش اعتماد به نفس در نتایج آزمون ها و کالیبراسیون دستگاهها و نحوه عملکرد پرسنل
 • کنترل بهتر عملیات آزمایشگاهی، مدیریت کنترل کیفی و اعتماد به سیستم تضمین کیفیت و شایستگی فنی
 • افزایش بالقوه کسب و کار با توجه به اعتماد و رضایت مشتری از کیفیت محصول نهایی
 • صرفه جویی در زمان و پول به علت کاهش یا حذف نیاز به تست مجدد از محصولات
 • بهبود شهرت ملی و جهانی
 • بهبود مستمر کیفیت محصولات و داده ها و اثربخشی آزمایشگاهی
استاندارد ایزو 17025،حجم گیری،حجم سنج،ایزو،سرتیفیکیت،کالیبراسیون،حجمی،حجم سنجی،ظروف،اتوکلاو