به وبسایت تولید شیشه آلات آزمایشگاهی پیرکس فن خوش آمدید. x

لوله سانتریفوژ درپیچدار مدرج مات با وضوح بالا