به وبسایت تولید شیشه آلات آزمایشگاهی پیرکس فن خوش آمدید. x

باریل شیر دار شیشه ای بروسیلیکات